Ogólnopolska konferencja naukowo – praktyczna
„Tutejsi – peryferia i pogranicza.
Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/ Międzyzdrojów
22 – 23.09.2017

Szczegółowy program

Piątek / 22.09.2017

10.00 – 10.30 / uroczyste otwarcie konferencji przez gospodarzy Centrum Współpracy Międzynarodowej i władze Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
10.30 – 12.15 / wykłady:
10.30 – 11.20 – prof. Bogdan Matławski, przewodniczący Rady Programowej konferencji (Uniwersytet Szczeciński). Wykład inauguracyjny: „Badania etnomuzykologiczne na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku – historia i chronologia”
11.25 – 12.05 – dr Michał Paziewski (Uniwersytet Szczeciński). Wykład: „Stan przesiedlenia. Pomorze Zachodnie po 1945 roku”
pytania / dyskusja
12.15 – 12.30 / przerwa
12.30 – 14.00 / wykłady / prelekcje:
12.30 – 13.10 – prof. Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski). Wykład: „O tradycji w perspektywie praktyk kulturowych”
13.15 – 13.40 – Ryszard Michalski (Stowarzyszenie Tratwa, Olsztyn). Prelekcja: „Rewitalizacja w PGR, czyli o archeologii pamięci”
13.40 – 14.00 – Katarzyna Rosik (Wiejskie Kluby Tańca / Akademia Kolberga, Toruń). Prelekcja: „Wiejskie Kluby Tańca – jak to się robi?”
pytania / dyskusja
14.15 – 15.30 / przerwa obiadowa
15.30 – 17.00 / wykłady / prelekcje / pokazy filmów:
15.30 – 16.40 – pokaz filmu “Opowiem wam Pyrzyce”. Wprowadzenie: Krzysztof Kuźnicki (Stowarzyszenie Kamera, Szczecin). Z udziałem twórców i pomysłodawców filmu
16.40 – 17.00 – Marta Hołownia (Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu, Pyrzyce). Prelekcja: „Opowiem wam dom”
pytania / dyskusja
17.10 – 17.30 / przerwa
17.30 – 19.00 / praca warsztatowa tematycznych grup roboczych:
> Marta Derejczyk (Fundacja Ważka, Wrocław): „O pilnej potrzebie działania, etyce terenu i pułapkach Ziem Zachodnich”
> Julita Charytoniuk (Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Białystok): „Pieśni z Podlasia – odkrywanie, praktyka, kontynuacja”
> Witold Roy Zalewski (program Mały Kolberg, Poznań-Warszawa): „Mały Kolberg – żywa tradycja w pracy z dziećmi”
> Olga Kozieł (Projekt Tutejsi, Lublin -Warszawa): „Początki pracy badawczej w terenie, czyli jak określić cel spotkania, dobrze wypaść i nie popełnić gafy”
> Paweł Grochocki (Projekt Tutejsi, Lublin): „Słyszeć, by słuchać – pytać, by rozumieć”
19.00 – 20.00 / kolacja
20.00 – 22.00 / spotkanie wokół muzyki ze wschodu i z zachodu / koncert:
Pokaz filmu “Takich pieśni sobie szukam”. Wprowadzenie: reżyserka Jagna Knittel (Warszawa)
Zespół Śpiewaczy “Stawnianki” (Stawno k/ Kamienia Pomorskiego)
Kapela Ludowa „Pyrzyczanie” (Pyrzyce)

Sobota, 23.09.2017

10.00 – 12.15 / wykłady / prelekcje:
10.00 – 10.40 – prof. Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski). Wykład: „Tradycja muzyczna w konstruowaniu tożsamości. Mniejszość wyznaniowa (Polska – Ukraina)”
10.45 – 11.25 – prof. Bożena Muszkalska, członkini Rady Programowej konferencji (Kierownik Zakładu Antropologii Muzycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Wykład: „Tutejsi gdzie indziej. Muzyczne ojczyzny Polaków na obczyźnie”
11.30 – 11.50 – Piotr Dorosz (Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa). Prelekcja: „Zbiory Fonograficzne IS PAN jako źródło nagrań archiwalnych. Muzyka tradycyjna Pomorza Zachodniego w kolekcji zbiorów”
11.50 – 12.10 – dr Ewa Grochowska (Projekt Tutejsi, Lublin). Prezentacja wyników badań terenowych na terenie woj. Zachodniopomorskiego w 2017 roku
pytania / dyskusja
12.20 – 12.40 – przerwa
12.40 – 14.15 / wykłady / prelekcje / pokazy filmów:
12.40 – 13.00 – Piotr Feliński (Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Carpe Diem, Świdwin). Prelekcja: „Historia zapisana obrazem”
13.05 – 14.15 – pokaz filmu “Wokół Tradycji”. Wprowadzenie: Rafał Foremski (Ośrodek Teatralny KANA, Szczecin)
14.15 – 15.30 / przerwa obiadowa
15.30 – 17.15 / omówienie i podsumowanie pracy piątkowych grup warsztatowych
17.15 – 17.30 / przerwa
17.30 – 19.00 / dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
19.00 – 20.00 / kolacja
20.00 – 22.00 / spotkanie wokół muzyki Pograniczy / koncert:
Regionalny Zespół Śpiewaczy “Kresowianka” z Letnina. Wprowadzenie: „Zespół Kresowianka z Letnina na tle przemian muzyki tradycyjnej na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku” – Ryszard Głogowski (nauczyciel, muzykant, animator życia muzycznego Pomorza Zachodniego, Pyrzyce)
Zespół “Z Lasu” (tradycje muzyczne Polesia ukraińskiego i białoruskiego, Warszawa)
Uczestnicy konferencji

* Wykłady, prelekcje, pokazy filmów, koncerty odbędą się w głównej sali widowiskowo-konferencyjnej CWM Grodno
* Warsztaty w dniu 22.09 odbędą się w salach na terenie CWM (informacja na miejscu)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator:

Honorowy Patronat:
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Patronat medialny:
TVP 3 Szczecin / Radio Szczecin / Kamienskie.info
KulturaLudowa.pl / muzykatradycyjna.pl
Partnerzy:
Ośrodek Teatralny KANA, Szczecin / Stowarzyszenie Kamera, Szczecin