„Tutejsi: tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego” – pilotażowa edycja programu

Podejmowane w ramach programu działania mają na celu przegląd miejscowych tradycji muzycznych, przywrócenie należnego im miejsca w lokalnej kulturze, praktykach kulturowych i edukacji oraz przekazanie ich młodszym pokoleniom. Założeniem programu jest umieszczenie województwa zachodniopomorskiego na mapie Polski jako miejsca, gdzie tradycje muzyczne są nadal żywe, mimo niesprzyjających okoliczności historycznych (powojenne migracje i przesiedlenia ludności). Tereny te są wyjątkowym obszarem do którego po II Wojnie Światowej ludzie przywieźli ze swoich dawnych lokalnych ojczyzn opowieści, pamięć o obrzędach, zwyczajach i tradycjach. Zmieniło to oblicze kulturowe i społeczne nowego miejsca zamieszkania. Pamięć i dziedzictwo kulturowe powojennych mieszkańców regionu i ich potomków jest cennym kapitałem kulturowym i społecznym.

Program realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej / 2017
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
efrwp@efrwp.com.pl
www.efrwp.pl
+48 22 639 87 63

Realizacja w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie
Grodno 1C, 72-500 Międzyzdroje
info@centrum-grodno.pl
www.centrum-grodno.pl
www.facebook.com/CentrumWspolpracyMiedzynarodowejGrodno
www.facebook.com/projektTutejsi
+48 723 299 155

Koordynacja projektu: Anna Balazs, Ewa Grzybowska

Założenia programowe, koordynacja merytoryczna: Ewa Grochowska

Badania terenowe prowadzili: Ewa Grochowska, Olga Kozieł, Paweł Grochocki
kontakt: projekttutejsi@gmail.com

Partnerzy projektu:
Ośrodek Teatralny KANA / Szczecin, Stowarzyszenie Kamera / Szczecin