Regina Wierzbicka

(z domu Pietrzak) – ur. 1924 w Modliborzycach (powiat Inowrocław). Po wybuchu wojny w 1941 roku została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec, wróciła w 1946 roku. Wyszła za mąż dwa lata później, osiedlili się z mężem w Wisełce, gdzie mieszka do dzisiaj.